Zapowiedzi Katalog Regulamin zakupów Kontakt
Wyszukaj na stronach WYDAWNICTWA
Chcesz być informowany o nowościach?

kliknij   TUTAJ
POLECAMY!

Cena: 0.00

Sekty, spiski i tajne stowarzyszenia – to niezastąpiony przewodnik, który łączy drobne...
BESTSELLER

Cena: 0.00

NAKŁAD WYCZERPANY. Jakie sekrety łączą wielkie piramidy, masonów, stowarzyszenia Illuminati...
Tytuł HISTORIA WARSZAWY
Autor Marian M. Drozdowski, Andrzej Zahorski
Tłumaczenie ---
Projekt okładki Krzysztof Suchar
Objętość 528 str. (zdjęcia, mapy)
Format 165x230 mm
Oprawa twarda, z obwolutą
Miejsce i rok wydania Warszawa, 2004
ISBN 83-89632-04-7
Cena 0.00,-
do koszyka
NAKŁAD WYCZERPANY. Podręcznik historii i wiedzy o współczesnej Warszawie pióra wybitnych historyków śp. prof. Andrzeja Zahorskiego i prof. Mariana Marka Drozdowskiego. Nowe wydanie zostało poważnie zrewidowane i rozszerzone, szczególnie odnośnie dziejów Warszawy III Rzeczypospolitej. Do głównego tekstu zostały dołączone wypisy - podstawowe dokumenty historyczne, wspomnienia i teksty literackie związane z treścią poszczególnych rozdziałów. Podręcznik jest bogato ilustrowany, pokazuje przede wszystkim piękno Warszawy współczesnej, służy jej promocji. Adresatem tej książki jest nie tylko młodzież szkół średnich i wyższych, ale przede wszystkim działacze samorządowi, publicysci oraz szerokie grono mieszkańców stolicy - wszyscy Ci, którzy są zainteresowani historią miasta i problemami jego współczesności.

Spis treści

WARSZAWA ŚREDNIOWIECZNA
Środowisko geograficzne
Obszar warszawski w czasach pradziejowych
Dzieje miasta
ZŁOTY WIEK WARSZAWY 1526-1655
Pierwszy okres ustołecznienia
Rozwój terytorialny i gospodarczo-społeczny
Kultura renesansu i baroku Wazów
REZYDENCJA SARMACKA W OKRESIE KLĘSKI I ODBUDOWY 1655-1740
Wojny i polityka
Rozwój terytorialny i stosunki gospodarczo-społeczne
Kultura
OKRES OŚWIECENIA
Sytuacja polityczna
Rozwój przestrzenny i architektoniczny
Gospodarka
Kultura
Sejm Wielki i rządy Targowicy
Powstanie kościuszkowskie
UPADEK WARSZAWY I PRÓBY JEJ NOWOCZESNEGO ODRODZENIA 1795-1831
Rządy pruskie
Księstwo Warszawskie
Królestwo Polskie
Powstanie 1830-1831
OKRES MIĘDZYPOWSTANIOWY I POWSTANIE STYCZNIOWE 1831-1864
Położenie polityczne
Stosunki społeczno-gospodarcze i struktura zawodowa ludności
Kultura
Powstanie styczniowe
MIĘDZY POWSTANIEM A REWOLUCJĄ 1864-1904
Represje popowstaniowe
Rozwój gospodarczy miasta
Powstanie nowoczesnej metropolii
Życie polityczne
Oświata i kultura. Pozytywizm warszawski
Obyczajowość przełomu wieków
REWOLUCJA 1905-1907 I JEJ NASTĘPSTWA
Warszawska droga do rewolucji
Wybuch i szturm
Schyłek rewolucji
U progu wojny
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA 1914-1918
Pierwszy rok wojny
Gospodarcze i społeczne skutki okupacji niemieckiej
Oblicze polityczne Warszawy lat 1916-1918
STOLICA II RZECZYPOSPOLITEJ
Warszawski listopad 1918 r.
Struktura gospodarczo-społeczna
Samorząd i rządy komisaryczne na tle konfliktów społecznych i politycznych
Dzielnica północna
Urbanistyka i architektura
Życie umysłowe
WARSZAWA CZASÓW WOJNY I OKUPACJI 1939-1945
Warszawski wrzesień 1939 r.
Warszawa w systemie i planach administracji okupacyjnej GG
Życie gospodarcze
Dynamika i struktura ludności
Kultura i oświata
Warszawskie getto
Terror hitlerowski
Stolica Podziemnego Państwa
Powstanie Warszawskie
Wyzwolenie w ramach sowieckiej dominacji
STOLICA POLSKI POJAŁTAŃSKIEJ 1945-1980
Pierwszy rok
Odbudowa i rozwój gospodarczy
Oświata, nauka i kultura
Życie religijne
Rozwój stołecznych funkcji Warszawy w latach 1945-1980
W cieniu politycznej przemocy
STOLICA III RZECZYPOSPOLITEJ
Kryzys systemu
Warszawa stanu wojennego
Narodziny III Rzeczypospolitej
Bilans społeczno-gospodarczy ostatnich lat
Przemiany ustroju Warszawy i perspektywy rozwoju
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób
Spis map i wykresów
Spis ilustracji
Dodaj recenzję

KONTROWERSJE

Cena: 0.00

Niezwykła historia jednej z najbogatszych i najbardziej wpływowych kobiet Europy, słynącej...
Z wielką radością informujemy o werdykcie jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na ...
Z życia wydawnictwa
12 grudnia w gościnnych salach kina Atlantic odbył się wieczór promocyjny książki "Niewidzialna wojna". Na zaproszenie wydawnictwa, na spotkanie z czytelnikami przybył autor gen. Robert Spalding. Dziękujemy wszystkim uczestnikom...